Under konstruktion

Ett digitalt läromedel med en autentisk lärarhandledning som visar hur du bygger upp en begriplig, hanterbar och meningsfull samlingslektion med en interaktiv skrivtavla i fokus. (Resultatet blir aktiva, nyfikna och motiverade elever.) Läromedlet bygger på läroplanen och kursplanen för gymnasiesärskolans individuella program med fokus på de fem förmågorna; ansvar, samarbete, kommunikation, reflektion och kreativitet. Läromedlet går även att anpassa och applicera i andra skolformer och verksamheter och består av filmer, mallar och skriven dokumentation. Läromedlet God morgon här är vi är producerat av MediaCuben AB med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se

God morgon, här är vi! är ett läromedel som bygger på delaktighet och rätten till kommunikation. Läromedlet skall fungera som ett stöd till en samlingslektion som startar varje skoldag. Marie Nilsson Nordfors är förstelärare på Häggviks gymnasium och har utvecklat innehållet i läromedlet och ger förklaringar till varje moment. Marie har också givit ut en bok som beskriver hennes sätt att arbeta. Boken heter Lära för livet, motiverande undervisning i särskolan och rekommenderas som ett ytterligare komplement till läromedlet.

Bli medlem
Beställ boken ”Lära för livet”