Inledning

I samlingslektionen ingår flera moment där eleverna aktivt arbetar med de förmågor som utgår från läroplanen. Det dagliga arbetet ökar elevernas lust och motivation att lära och ger en känsla av sammanhang och delaktighet.

Läroplanen uttrycker kunskap om ett samspel mellan fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Den anpassade ”flipcharten” – interaktivt bildblock/bildmaterial och överlägg i appen Widgit Go bygger på elevernas intresse och utgår framförallt från ämnesområdet Språk och kommunikation men även delar av ämnesområdena Natur och miljö och Individ och samhälle. Målet är självständiga, aktiva, delaktiga elever med utgångspunkt i KASAM – Känslan av sammanhang. KASAM består av tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

För att komma igång med läromedlet föreslås att börja med ett fåtal moment och sedan bygga på allteftersom eleverna känner sig trygga i undervisningen.

En film beskriver varje moment i samlingen. Lärarhandledningen förklarar de de olika momenten och syftet med varje moment.