Om läromedlet

God morgon, här är vi! är ett läromedel framtaget av MediaCuben AB (www.mediacuben.se) i nära samverkan med Marie Nilsson Nordfors, specialpedagog och förstelärare på Häggviks gymnasium i Sollentuna.

Läromedlet God morgon, här är vi! är framtaget med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se

© 2021 MediaCuben AB

Box 4004
182 04 Enebyberg